ทันตกรรมจัดฟัน / Orthodontics (Braces)
         การจัดฟันสามารถจะช่วยปรับการเรียงตัวของฟัน และใบหน้าให้ดูสวยงามขึ้น พร้อมทั้งการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ คนไข้จะรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นหลังได้รับการรักษาการจัดฟันเป็นทันตแพทย์เฉพาะทาง ที่ดูแลรักษาในกรณีที่มีใบหน้า และฟันที่มีการเรียงตัวผิดปรกติ การสบฟันที่ไม่ดี ทันตแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้ดูแลออกแบบ เครื่องมือ เพื่อแก้ไขความผิดปรกติเหล่านั้น เพื่อให้ฟัน ริมฝีปาก ขากรรไกร มาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม การสบฟันผิดปรกติบางอย่าง มีสาเหตุมาจากพันธุกรรม แต่บางอย่างอาจเกิดขึ้นภายหลัง เช่น ฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ การดูดนิ้ว การติดจุกนมหลอก การมีต่อมทอลซิลหรือต่อมอะดีพอยด์โด ทำให้ผู้ป่วยหายใจทางปาก การสูญเสียฟันน้ำนมหรือฟันแท้ก่อนกำหนด ซึ่งสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ จะมีผลกับการเรียงตัวของฟัน และรูปร่างใบหน้าด้วยโดยทั่วไปการจัดฟัน จะติดเครื่องมือประมาณ 1- 3 ปี ในกรณีการป้องกันหรือแก้ไขเล็กน้อย อาจใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือน ขึ้นกับการเจริญเติบโตของช่องปากและใบหน้าคนไข้ รวมไปถึงความร่วมมือของคนไข้ และความรุนแรงของปัญหาด้วย


Orthodontic treatment can improve your dental health and facial appearance for the better. Patients often feel more self-confident even before treatment is completed.
Orthodontics is the branch of dentistry that specializes in the diagnosis, prevention and treatment of dental and facial irregularities (bad bite or malocclusion). The practice of orthodontics requires professional skill in the design, application adn control of corrective appliances, such as braces, to bring teeth, lips and jaws into proper alignment and to achieve facial balance.

Most malocclusions are inherited, but some are acquired. Inherited problems include crowding of teeth, too much space between teeth, extra or missing teeth, and a wide variety of other irregularities of the jaws, teeht and face.
Acquired malocclusions can be caused by trauma (accidents), thumb, finger or dummy (pacifier) sucking, airway obstruction by tonsils and adenoids, dental disease or premature loss of primary (baby) or permanent teeth. Whether inherited of acquired, many of these problems affect not only alignment of the teeth but also facial development and appearance as well.
In general, active treatment time with orthodontic appliances (braces) ranges from one to three years. Interceptive, or early treatment procedures, may take only a few months. The actual time depends on the growth of the patient's mouth and face, the cooperation of the patient and the severity of the problem.
จัดฟันระบบ DAMON
Orthodontics (Damon Braces)


• เครื่องมือมีกลไกล็อคลวดในตัว ช่วยขจัดความยุ่งยากในการมัดลวดจัดฟันด้วยยางที่เสื่อมสภาพง่ายหรือลวดมัดฟันที่มักทิ่มแทงเนื้อเยื่อรอบข้าง
• ลวดจัดฟันที่ใช้เป็นลวดรุ่นใหม่ผลิตจากวัสดุทันสมัย สามารถให้แรงได้นุ่มนวล ต่อเนื่องและยาวนาน ไม่จำเป็นต้องไปพบทันตแพทย์ทุกๆเดือน
• วิธีการจัดฟันแบบใหม่ เป็นที่ยอมรับและได้รับการพิสูจน์แล้วด้วยผลงานวิจัยทางคลินิกในต่างประเทศ ช่วยปรับปรุงใบหน้าให้ดูดีขึ้น ลดความจำเป็นที่จะต้องถอนฟันเพื่อการจัดฟันและการใช้เครื่องมือจัดฟันนอกปากให้น้อยลง
เพื่อรอยยิ้มที่ดีกว่าด้วยเวลาไม่นานอย่างที่คิด
การจัดฟันด้วยเครื่องมือในระบบ Damon ช่วยลดเวลาในการจัดฟันลงได้เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือจัดฟันแบบดั้งเดิม ซึ่งหมายถึงว่าคุณจะเสียเวลาไปพบทันตแพทย์น้อยครั้งลง และเป็นเจ้าของรอยยิ้มที่เรียบสวยได้เร็วขึ้น อย่างคาดไม่ถึง

DAMON SYSTEM

The Damon System is not just about revolutionary braces and wires, it's a whole new way of treating patients. Traditional treatment often requires removal of healthy teeth and/or the use of palatal expanders to make space. This approach is often uncomfortable, takes longer, and can leave a narrower arch and a flat profile. Damon smiles are full, natural 10-tooth smiles achieved with light biologically-sensible forces, and are specifically designed to improve the overall facial result of each patient.

BRACES ARE THE BEGINNING, BUT THE SYSTEM MAKES THE SMILE.
Certified Damon System doctors combine three key components, which when used together, deliver faster treatment, fewer appointments, greater comfort, and consistent high-quality results:
• Damon passive self-ligating braces that eliminate the need for elastic or metal "ties". With Damon tie-less braces you can experience treatment without tightening.
• Light high-technology shape-memory wires that move teeth faster and require fewer adjustments.
• A new clinically proven treatment approach that aligns your teeth and enhances your facial aesthetics?usually without extractions or rapid palatal expanders.
Traditional braces on the left are tied in with elastics, which cause friction and pressure, making treatment slower and less comfortable. Damon braces use a slide mechanism to hold the wire, which allows teeth to move more freely, quickly and comfortably.

Damon braces are designed to be discreet, comfortable and easy to keep clean. Without the elastic ties which attract and collect plaque, Damon braces make dental hygiene easy during treatment. Plus the Damon System is available in clear brackets for those image conscious patients.
?
HOW LONG DO I WEAR BRACES?
With the Damon System, treatment time is typically shorter than with conventional braces. And shorter treatment time means fewer appointments and a beautiful smile...faster. You may be surprised at how fast.
• 6 months shorter treatment time*
• Significantly fewer office visitsจัดฟันแบบใส GIKO AsoAligner
Clear Orthodontic treatment 

 

          GIKO AsoAligner คือ เครื่องมือจัดฟันแบบพลาสติกใส ครอบบนตัวฟัน บางเบา ใส่แล้วสังเกตุเห็นได้ยาก
เนื่องจากมีลักษณะโปร่งใส แล้วยังสามารถถอด-ใส่เองได้เวลาที่ต้องการรับประทานอาหารหรือแปรงฟัน จึงทำให้
คนไข้สามารถทำความสะอาดช่องปากได้ง่ายและทั่วถึงไม่เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุหรือโรคเหงือกซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
ง่ายสำหรับผู้จัดฟันแบบติดเหล็ก (Bracket ) ซึ่งทำความสะอาดช่องปากได้ยาก      ในหนึ่งเดือนจะใช้ Aligner 3 ชิ้นโดยแบ่งเป็น Soft 0.5mm Medium 0.6mm และ Hard 0.8mm ซึ่งชิ้นจะเริ่มจากชิ้น
ที่มีความบางที่สุดก่อนเพื่อช่วยเริ่มกระตุ้นฟันจาก นั้นค่อยๆใช้ชิ้นที่มีความหนาเพิ่มขึ้นไปตามลำดับจะทำให้คนไข้ไม่รู้สึก
ปวดและตึงฟันขณะจัด GIKO AsoAligner


GIKO AsoAligner ทุกชิ้นจะได้รับการฆ่าเชื้อและผนึกอย่างดีก่อนนำส่งถึงมือท่าน

** คำถามที่พบบ่อย

Q.เกี่ยวกับบริษัทกิโค
A.เรา เป็นแลปทันตกรรมติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีประสบการณ์การทำงานกว่า 45 ปี โดยทางเราใช้ช่างทันตกรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากประเทศญี่ปุ่นผลิต ควบคุม และดูแลในทุกขั้นตอน

Q.GIKO AsoAligner ใส่แล้วมีปัญหาในการพูดออกเสียงหรือไม่ ?
A.อาจจะมีในช่วงแรกที่ใส่ (ขึ้นอยู่กับบุคคล)

Q.GIKO AsoAligner ใช้เวลาในการรักษานานหรือไม่ ?
A.ขึ้นอยู่กับสภาพฟันคนไข้แต่ละคน บางท่านอาจใช้เวลาแค่ 2เดือนเท่านั้น

Q.GIKO AsoAligner ราคาแพงหรือไม่ ?
A.สอบถามได้โดยตรงกับคลีนิกที่เป็นสมาชิก สามารถดูรายชื่อคลินิกได้ทางเว็บไซต์ของเราสวมใสได้ง่าย บาง-เบา

ตัวอย่างภาพก่อนและหลังจัดด้วย GIKO AsoAligner

Case 1) ใช้ระยะเวลาจัดประมาณ 4 เดือนCase 2) ใช้ระยะเวลาจัดประมาณ 5 เดือนCase 3) ใช้ระยะเวลาจัดประมาณ 6 เดือน
Case 4) ใช้ระยะเวลาจัดประมาณ 11 เดือนCase 5) ใช้ระยะเวลาจัดประมาณ 13 เดือน

 

 

Clear Orthodontic treatment
What is GIKO AsoAligner?AsoAligner™ is a thin and clear removable one-piece type of orthodontic appliances so that people won't notice patients are under orthodontic treatment.
Principal of AsoAligner™ appliances is to move tooth alignment by utilizing elasticity of material to be given to specific teeth.
Usually, it requires to take an impression once a month by that three kinds of aligners (soft: 0.5mm, medium: 0.6mm and hard: 0.8mm) will be fabricated due to control and weaken patient's pains. (Combination of 2 kinds of aligners, soft and hard, will also be available.)

How to fabricate?
After obtained impressions, ASO fabricates aligneres with using the AsoAligner™ Program so that doctors can confirm on the degree of tooth movement by their PC. So, doctors may ask any modifications to us if necessary.

Indications & Non-indications

Indications:
» Improvement of tooth rotation
» Expanding or shrinking of tooth alignment
» Narrow space closure (discrepancy: less than 4mm)
» Extrusion of a tooth by intermaxillary rubbers
» Intrusion
» Torque control
» Slight degree of inadequate intermaxillary situation

Non-indications:
» Wider space closure (Such extraction cases as more than 4mm descrepancy)
» Improvement of skeletal open bite
» Mesiodistal tooth axis control (parallel movement)


อัตราค่าบริการ/PRICE LIST
» ORTHODONTIC TREATMENT จัดฟันธรรมดา ฿ 35,000 ขึ้นไป
» DAMON SYSTEM ORTHODONTIC จัดฟันดามอน ฿ 60,000 ขึ้นไป
» การจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก(GIKO AsoAligner) สเต็บละ ฿ 15,000

เกี่ยวกับ ACT dental clinic | คลีนิกทันตกรรม เอ ซี ที

ทำฟัน,จัดฟัน,ฟอกสีฟันขาว,รากเทียม,ขูดหินปูน,อุดฟัน,ถอนฟัน,ผ่าฟันคุด,ใส่ฟันปลอม,ครอบฟัน,สะพานฟัน,รักษารากฟัน,รักษาโรคเหงือก, ฯลฯ

พื้นที่ให้บริการ [กรุงเทพและปริมณฑล]
Copyright@2013 ACT dental clinic All Rights Reserved.
698/10 ชั้น 2 อาคารร้านค้า ไอดีโอ มิกซ์ พหลโยธิน ถ. พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม 10400
698/10, 2nd Floor, IDEO Mix Phaholyothin( SAPAN KWAI), Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02 167 7100 Mobile. 086 393 9137 E-mail : info@actdentalclinic.com www.actdentalclinic.com