ทันตกรรมบูรณะ และเพื่อความสวยงาม / Esthetic Dentistry & Operative Dentistry

           ในอดีต งานทันตกรรมเพื่อความสวยงามมีวัสดุให้เลือกเพียงโลหะ กับพลาสติก แต่เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบัน
มีวัสดุอุดทางทันตกรรมมากมาย ช่วยให้เราสามารถทำฟันให้สวยงามได้ดั่งธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการฟอกสีฟัน
( tooth whitening ) การอุดฟันด้วยวัสดุ ceramic & porcelain การรักษาเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงสีฟัน และรูปร่างฟัน
ช่วยให้สวยงามและใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เคลือบฟันเทียม วีเนียร์ เป็นการใช้วัสดุบางๆซึ่งอาจเป็นพอสเลน หรือ คอมโพสิทเรซิ่น
เพื่อปิดผิวฟันที่มีปัญหา เพื่อแก้ไขรูปร่างและปรับการเรียงตัวของฟัน ปิดช่องว่างระหว่างฟันหรือปิดผิวฟันที่มีสีคล้ำผิดปกติ ทำให้ฟันขาวสวยงาม

Esthetic Dentistry & Operative Dentistry
In the past, Operative Dentistry was involved only in metal or plastic fillings; however, the technology of

dental materials helps us to be able to provide a wide range of treatments such as tooth whitening, ceramic

fillings, or porcelain laminated veneers. All of these treatments are highly recommended for patients with

cosmetic concerns. The treatment will provide changing of tooth colour and shape which will help the tooth

function better.
Dental veneers (sometimes called porcelain veneers or dental porcelain laminates) are wafer-thin, custom-made

shells of tooth-colored materials designed to cover the front surface of teeth to improve your appearance. These

shells are bonded to the front of the teeth changing their color, shape, size, or length.
Dental veneers can be made from porcelain or from resin composite materials. Porcelain veneers resist stains

better than resin veneers and better mimic the light reflecting properties of natural teeth. Resin veneers are

thinner and require removal of less of the tooth surface before placement. You will need to discuss the best

choice of veneer material for you with your dentist.

Porcelain veneers / พอสเลนวีเนียร์


Porcelain veneers before and after the treatment / พอสเลนวีเนียร์ ก่อนทำและหลังทำ


Model metal filling , gold inlay, and tooth colour filling:การอุดด้วยโลหะ, การอุดด้วยทอง, การอุดด้วยสีเหมือนฟัน:
ฟอกสีฟัน
Tooth Whitening/ Bleaching


            ก่อนที่จะทำการฟอกสีฟัน ทันตแพทย์จะให้ข้อมูลรอบด้านแก่คนไข้ และตรวจดูให้แน่ชัดว่า ฟันทุกซี่ไม่ผุ ไม่มีอาการ
เสียวฟันเนื่องจากภาวะเหงือกร่น คนไข้ ได้รับการขูดหินปูนหรือขัดคราบสีที่ปกคลุม ฟันออกเรียบร้อยแล้ว ส่วนฟันที่มี
อาการอุด วัสดุอุดจะต้องไม่มีการรั่วซึม
            การฟอกสีฟันมีสองวิธี คือ การฟอกสีฟันที่คลินิคโดยใช้แสงเป็นตัวกระตุ้น และการฟอกสีฟันที่บ้านทั้งสองวิธีต่างก็
ใช้หลักการและสารประกอบชนิดเดียวกันแต่ในความเข้มข้น และวิธีการที่ต่างกัน โดยการฟอกสีฟันมีสารประกอบหลัก คือ
carbamide peroxide หรือ hydrogen peroxide ที่มีความเข้มข้น 10-30% ซึ่งจะช่วยกำจัดได้ทั้งคราบผิวฟัน
และคราบฝังลึก

1 การฟอกสีฟันที่คลินิคโดยใช้แสง ซึ่งจะทำในคลินิค มีค่าใช้จ่ายที่สูงแต่ให้ผลทันใจ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ฟันขาวคงสภาพเป็นเวลานาน หลังฟอกแล้วควรทำการฟอกสีฟันที่บ้านต่ออีกเล็กน้อย
2 การฟอกสีฟันที่บ้าน ทันตแพทย์จะพิมพ์ปากคนไข้เพื่อสร้างแบบจำลองฟันและนำมาทำถาดฟอกสีฟัน ถาดพิมพ์ที่ทำโดยทันตแพทย์ให้พอดีกับปากของคุณทำให้คุณสามารถฟอกฟันที่บ้านได้เอง โดยคนไข้จะใส่ถาดฟอก สีฟันวันละประมาณ 4 ชั่วโมง หรือจะใส่ตลอดทั้งคืนเวลานอนก็ได้ หลังจากนั้นถ้าคุณเห็นว่ามีคราบเกิดขึ้นใหม่ ก็เพียงใส่ถาดพิมพ์อีกครั้ง 1-2 คืนเพื่อกำจัดคราบออก


            สำหรับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการฟอกสีฟัน คือ อาการเสียวฟัน การ ระคายเคืองเนื้อเยื่ออ่อน เช่น เหงือก
ดังนั้นระหว่างการฟอกสีฟัน ทันตแพทย์จะนัดมาติดตามผลเป็นระยะ เพื่อดูผลของการฟอกสีฟันและแก้ไขอาการข้างเคียง

ภายหลังเสร็จสิ้นการฟอกสีฟัน คนไข้ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภท ชา กาแฟ ไวน์ ซึ่งอาจทำให้มีคราบสีมาติดภายนอก
ฟันและทำให้ฟันดูคล้ำลงได้ ทั้งนี้ไม่แนะนำให้คนไข้ฟอกสีฟัน โดยซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีขายตามเคาน์เตอร์ในท้องตลาด
มาทำเอง โดยไม่ได้ปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อหาสาเหตุ เพราะ
1.ปัญหาฟันสีคล้ำที่คนไข้มี อาจไม่ได้รับการแก้ไขให้ตรงจุด และเสียเงินโดยไม่จำเป็น
2.การฟอกสีฟันเอง มีโอกาสที่สารฟอกสีฟันจะไประคายเคืองเหงือกหรือเนื้อเยื่อภายในช่องปากได้มากกว่าวิธีที่ทำภายใต้
คำแนะนำของทันตแพทย์
3.อาจเสี่ยงต่อการเกิดอาการเสียวฟัน.


Here, there are 2 ways to bleach your teeth. No significant different between whitening effect of both procedure.
1 Home Bleach, You take the bleaching trays home, put it over night or
day time, it will take about 1- 2 weeks to get desired result.
2 In office Bleaching with Beyond Laser, It will take about 1 hour to
finish the procedure. You will get very quick result but it would not last as long as home bleaching. In order to get good result and last long it should be done in combination. Home bleach should be done follow an in office bleaching.


ฟอกสีฟัน บียอนด์
เป็นการฟอกสีฟันที่คลินิคโดยใช้แสงเย็น cold light
Beyound Whitening
In office Bleaching with cold light

 การฟอกสีฟันด้วย Beyond system

        เป็นเทคโนโลยีระบบ "แสงเย็น" และใช้สูตรการฟอกสีฟันที่ได้รับพัฒนาปรับปรุงพิเศษ ทำให้กระบวนการของการฟอก
สีฟันเป็นผลและได้ประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว หลังจากผ่านกระบวนการของเรา ฟันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวขึ้น

        ระบบการฟอกฟันขาวของบียอนด์จะทำให้ฟันขาวและเงาวาวขึ้นความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของบียอนด์สามารถ
ขจัดคราบบุหรี่ คราบชา กาแฟหรือเปลี่ยนสีของฟันเมื่ออายุมากขึ้น รวมทั้งยังทำให้ฟันขาวได้จากฟันที่เป็นรอยด่างจาก
การรับประทานยาปฏิชีวนะเตตร้าไซคลีน ฟันตกกระจากการรับประทานสารที่มีฟลูโอไรด์มากเกินไป หรือฟันด่างจาก
พันธุกรรม
        ขั้นตอนกระบวนการฟอกสีฟันของบียอนด์ ใช้เวลาเพียง 30 นาทีด้วยการใช้แสงเย็นและอุณหภูมิที่ต่ำ สามารถหลีก
เลี่ยงความระคายเคืองของประสาทฟัน บียอนด์ใช้การรักษาเพียงครั้งเดียว ไม่มีผลข้างเคียง สามารถฟอกฟันขาวได้ถึง 2 ปี

1.เมื่อทำแล้ว ฟันจะขาวขึ้นเพียงใดการฟอกสีฟันด้วยเครื่องบียอนด์ช่วยทำให้ฟันขาวขึ้น ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความด่าง
ของสีฟันที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม แต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้รับฟันจะออกมาขาวและเงาวาว

2.การทำบียอนด์ปลอดภัยหรือไม่เทคนิคการฟอกสีฟันโดยแสงเย็นของบียอนด์มีความปลอดภัยสูง เพราะใช้แสงเย็นที่
อุณหภูมิต่ำ จึงไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อประสาทฟัน ไม่ทำลายเคลือบฟัน และไม่ทำให้ฟันเกิดการเสียหาย
3.ภายหลังจากการฟอกสีฟันควรดูแลอย่างไรใน 24 ชม. แรกของการฟอกสีฟันควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยง
การบริโภค ชา กาแฟ โคล่า ไวน์แดง อาหารและเครื่องดื่มที่มีสีเข้ม ตลอดจนหลีกเลี่ยงน้ำยาบ้วนปาก และยาสีฟัน
ที่มีสีเข้มด้วยเช่นกันBeyond Whitening Accelerator is your best choice for quickly and effectively brightening healthy smiles. Developed by our engineering team in California's Silicon Valley, Beyond uses high-intensity blue light at a wavelength of 480 to 520 nanometers. The light is filtered through over 12,000 fibers and 30 layers of coated optical glass to remove infrared and ultraviolet light. Used together with our special whitening formula, the half-hour procedure rapidly oxidizes 16 or more teeth through the dentin tube, restoring them to a beautiful white. It scores a 5 to 14 level of shade improvement on the Vita shade guide.

Our complete whitening kit includes our specially-formulated whitening compound which reduces the sensitivity of teeth.

The Beyond whitening system leaves teeth whiter and shinier than other similar processes. Using the Beyond whitening kit together with the Beyond whitening accelerator will create the best results. With only a minimal investment, the Beyond system can add healthy profits to your practice.


Q: After the treatment, how do I care for my whiter smile ?
A: For the first 24 hours after the Beyond treatment avoid smoking, drink coffee, tea, cola, red wine and other dark-colored
Drinks or food. Also avoid using colored mouth wash or tooth paste.
Q: How white could my teeth be ?
A: Test prove that, after whitening with Beyond, teeth score from 5 to 14 points higher on the Vita scale. The results depend on how discolored the teeth were originally, but the end results will be white, shiny teeth.
Q: How long dose treatment take ?
A: In only 30 to 40 minutes, discoloration that has built up over the years will magically disappear. It take no longer than the time it would to have a haircut or a manicure, or have a cup of coffee-it's that simple !
Q: What's the difference between Beyond and other methods of whitening ?
A: This technique whitens your teeth right away and has no side effects. It dose not damage your teeth, and gives the best possible results.
Q: How safe is Beyond ?
A: The Beyond cold whitening technique is absolutely safe. Because Beyond uses cold light at low temperature.It cannot irritate the nerves of your teeth. Also,the whitening fluid is water based and dose not come into contact with your gums,and will not damage your teeth or tooth enamel.
อัตราค่าบริการ/PRICE LIST
» DIASTEMA CLOSURE ปิดช่องว่างระหว่างฟัน / ซี่ ฿ 1,500-3,500
» COMPOSITE VENEER ( inlay, onlay ) ฿ 3,000
» PORCELAIN VENEER, INLAY, ONLAY ฿ 9,000-12,000
» VITAL BLEECHING ฟอกสีฟัน ( HOME ) ทำที่บ้าน ฿ 5,900
» NON VITAL BLEECHING PER VISIT ฿ 800-1,000
» BEYOND LASER ( IN OFFICE ) ฟอกสีฟันด้วยเครื่องบียอน ) ฿ 7,900

เกี่ยวกับ ACT dental clinic | คลีนิกทันตกรรม เอ ซี ที

ทำฟัน,จัดฟัน,ฟอกสีฟันขาว,รากเทียม,ขูดหินปูน,อุดฟัน,ถอนฟัน,ผ่าฟันคุด,ใส่ฟันปลอม,ครอบฟัน,สะพานฟัน,รักษารากฟัน,รักษาโรคเหงือก, ฯลฯ

พื้นที่ให้บริการ [กรุงเทพและปริมณฑล]
Copyright@2013 ACT dental clinic All Rights Reserved.
698/10 ชั้น 2 อาคารร้านค้า ไอดีโอ มิกซ์ พหลโยธิน ถ. พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม 10400
698/10, 2nd Floor, IDEO Mix Phaholyothin( SAPAN KWAI), Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02 167 7100 Mobile. 086 393 9137 E-mail : info@actdentalclinic.com www.actdentalclinic.com