ทันตกรรมรากฟันเทียม/Dental Implant
      คือการใส่รากไทเทเนียมฝังเข้าไปในกระดูกขากรรไกรบน หรือ ล่าง เพื่อแทนที่ฟันที่ถูกถอนไป แล้วใส่ฟันปลอมเสริม
ด้านบนการทำรากฟันเทียม สามารถทำได้ทั้งในกรณีที่สูญเสียฟันซี่เดียว หรือหลายซี่ก็ได้ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นตัวยึด
ในกรณีฟันปลอมทั้งปากได้อีกด้วย

Dental Implant
Dental implants are small titanium fixtures that are placed in the bone of the upper and lower jaw. They serve as man-made substitutes for the root portion of lost natural teeth, and act as an anchor for replacement teeth.
Dental implants can be used to support a single crown to replace a single loss tooth or many missing tooth and also they can be used to support the complete denture in edentulous jaw.

Single tooth implant / รากฟันเทียมและครอบฟัน 1 ซี่


Dental Implants, full arch (fixed)/ รากฟันเทียมและครอบฟันทั้งปาก (ติดแน่น)Lower full denture supported by 2 dental implants / ฟันปลอมทั้งปากยึดบนรากฟันเทียม (ถอดได้)

อัตราค่าบริการ/PRICE LIST
» ENDOSSEOUS IMPLANT / TOOTH ทำรากเทียม ฿ 40,000-75,000
เกี่ยวกับ ACT dental clinic | คลีนิกทันตกรรม เอ ซี ที

ทำฟัน,จัดฟัน,ฟอกสีฟันขาว,รากเทียม,ขูดหินปูน,อุดฟัน,ถอนฟัน,ผ่าฟันคุด,ใส่ฟันปลอม,ครอบฟัน,สะพานฟัน,รักษารากฟัน,รักษาโรคเหงือก, ฯลฯ

พื้นที่ให้บริการ [กรุงเทพและปริมณฑล]
Copyright@2013 ACT dental clinic All Rights Reserved.
698/10 ชั้น 2 อาคารร้านค้า ไอดีโอ มิกซ์ พหลโยธิน ถ. พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม 10400
698/10, 2nd Floor, IDEO Mix Phaholyothin( SAPAN KWAI), Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02 167 7100 Mobile. 086 393 9137 E-mail : info@actdentalclinic.com www.actdentalclinic.com