ศัลยกรรมช่องปาก/Oral Surgery

        เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางที่ให้การวินิจฉัยโรค การผ่าตัด การรักษารอยโรคทั้งเนื้อเยื่ออ่อน และเนื้อเยื่อแข็ง
ในบริเวณช่องปาก
การรักษาโดยทั่วไปที่ศัลยแพทย์ช่องปากดูแล คือ
• การถอนฟันที่ยาก การแคะราก
• การผ่าตัดฟันคุด
• การตัดแต่งกระดูก และเนื้อเยื่ออ่อน เพื่อเตรียมช่องปากก่อนใส่ฟันปลอม
• การรักษาฟันในกรณีที่มีการติดเชื้อบวม อักเสบ ที่จำเป็นต้องเจาะระบายหนอง
• การดูแลในกรณีคนไข้ได้รับอุบัติเหตุ
• การตัดปลายรากฟัน
• การใส่รากฟันเทียม

Oral surgery
Oral Surgery is the specialty of Dentistry that includes the diagnosis, surgical and adjunctive treatment of diseases, injury and defects include functional and aesthetic aspects of hard and soft tissues of the oral regions. The operations that routinely performed in our clinic are:
• The extraction of erupted teeth and the removal of fractured roots
• Surgical removal of impacted teeth
• Preprosthetic surgical procedure, for example tori removal, alvoloplasty, removal of excess soft tissues
• Management of infections of the teeth and the soft tissues of the mouth
• Management of traumatic injuries of the teeth and the soft tissues of the mouth
• Surgical root resection
• Dental Implant Surgery

อัตราค่าบริการ/PRICE LIST
» EXTRACTION ถอนฟัน ฿ 600-1,000
» SUTURING เย็บแผล 0/ ฿100
» SURGICAL REMOVAL IMPACTED TOOTH ( INCLUDE SUTURING ) ผ่าตัดฟันคุด ฿ 800-4,500
» ALVEOLOPLASTY/ QUADRANT ผ่าตัดกระดูก ฿ 1,500-3,000 ขึ้นไป

เกี่ยวกับ ACT dental clinic | คลีนิกทันตกรรม เอ ซี ที

ทำฟัน,จัดฟัน,ฟอกสีฟันขาว,รากเทียม,ขูดหินปูน,อุดฟัน,ถอนฟัน,ผ่าฟันคุด,ใส่ฟันปลอม,ครอบฟัน,สะพานฟัน,รักษารากฟัน,รักษาโรคเหงือก, ฯลฯ

พื้นที่ให้บริการ [กรุงเทพและปริมณฑล]
Copyright@2013 ACT dental clinic All Rights Reserved.
698/10 ชั้น 2 อาคารร้านค้า ไอดีโอ มิกซ์ พหลโยธิน ถ. พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม 10400
698/10, 2nd Floor, IDEO Mix Phaholyothin( SAPAN KWAI), Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02 167 7100 Mobile. 086 393 9137 E-mail : info@actdentalclinic.com www.actdentalclinic.com