งานทันตกรรมประดิษฐ์ใส่ฟัน ( ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม )/Prosthodontics (Crowns, Bridges, Dentures)
        การทำครอบฟัน ทำในกรณีที่ฟันผุมากเหลือเนื้อฟันน้อย หรือฟันที่ได้รับอุบัติเหตุเนื้อฟันหักไปมาก จนไม่สามารถจะรับ
แรงบดเคี้ยวได้ จึงจำเป็นต้องทำครอบฟัน หรือทำในครอบฟันหลังจากฟันที่ได้รับการรักษารากฟันแล้ว การทำครอบฟัน
บางครั้งอาจจะช่วยแก้ไขรูปร่างฟันที่ผิดปรกติ หรือแก้ไขการเรียงตัวของฟันได้
       การทำครอบฟันมีหลายแบบ ถ้าในกรณีฟันหน้า ต้องการความสวยงามมาก เราจะทำครอบฟันทั้งซี่ด้วยกระเบื้องเคลือบ Porcelain สีเหมือนฟัน ถ้าเป็นฟันหลังรับแรงบดเคี้ยวมาก ตัวฟันเตี้ย เราจะทำเป็นแบบโลหะครอบฟันล้วน หรือในกรณี
ฟันหลังต้องการความสวยงามร่วมด้วย อาจะทำเป็นครอบฟัน Porcelain ด้านนอก โลหะด้านบดเคี้ยว

Prosthodontics (Crowns, Bridges, Dentures)
• Crown: In case a tooth has been extensively destroyed by caries or traumatic accident till it cannot withstand the chewing load, this tooth needs to be crowned. if it needs the root canal treatment ; the crown will be placed after finishing the root canal treatment .The crown may be used to improve appearance incase of abnormal shaped tooth or malaligned or rotated in some cases. Full porcelain crown is placed in an area of highly esthetic concern. Otherwise the crown may be made of porcelain fused to metal. In the molar region or when there is heavy grinding or when the original crown is very short, full cast alloy crown is the best option.

Pic. Full porcelain crowns (all ceramic crown)


Pic Porcelain fused to metal crown:


Pic. Full cast alloy crown:


        การทำสะพานฟัน การใส่ฟันติดแน่น เพื่อแทนที่ฟันที่ถูกถอนไปอาจจะเป็นซี่เดียว หรือ หลายซี่ โดยต้องมีการกรอเนื้อ
ฟันด้านหน้า ด้านหลังช่องว่าง เพื่อเป็นตัวปิดติดฟันปลอม วัสดุที่ใช้ทำสะพานฟัน เหมือนกับวัสดุที่ใช้ทำครอบฟัน

Bridge A bridge is an appliance replacing one or more teeth it cannot be removed by the patient. It is fixed in the patient s mouth by cementing to the teeth adjacent to the space. The bridge usually occupies no move space than the original dentition .The material used is the same as that used for crown.

All ceramic bridge :


All ceramic bridgeฟันปลอม
ชนิดฟันปลอมถอดได้บางส่วน เราจะใช้ฟันปลอมแทนที่ฟันที่ถูกถอนไป อาจจะเป็นซี่เดียว หรือ หลายซี่ก็ได้ ฟันปลอม
ชนิดนี้จะมีตะขอ และมีเหงือกเป็นพลาสติก

Dentures: Partial denture: is the removable appliance that can replace one or move teeth in a dental arch. It may be rested entirely on teeth or be supported by the soft tissue or the combination of both teeth and soft tissue (gum). Partial denture is retained by clasps, by adhesion to the soft tissue or by dental or soft tissue undercuts. The base of the denture could be made of plastic (temporary plate) or metal

ภาพฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้
Picture of Partial Denture


ฟันปลอมทั้งปาก
Complete Dentures
เป็นฟันปลอมที่ใช้แทนที่ฟันทั้งปากที่ถูกถอนไป
Complete denture: is a removable dental prosthesis that replaces the entire dentition and associated structures
of the mandible. The complete set of teeth is reconstructed with artificial teeth and gingival colored resin.

 

ภาพฟันปลอมทั้งปาก
Picture of Complete Denturesอัตราค่าบริการ/PRICE LIST
» PRIMARY IMPRESSION AND CONSULTATION พิมพ์ปาก ฿ 500-1,000
» EMPRESS, INCERAM, PROCERA CROWN ครอบฟันพอลสเลน ฿ 10,000-12,000
» PORCELAIN FUSED TO METAL: HIGH PREC ครอบฟันทอง 85-90 ฿ 15,000-17,000
» PORCELAIN FUSED TO METAL: SEMI PREC ครอบฟันทอง 60 ฿ 12,000-15,000
» PORCELAIN FUSED TO METAL: PALADIUM ครอบฟันพาลลาเดียม ฿ 9,000-12,000
» PORCELAIN FUSED TO METAL: NON PREC ครอบฟันนิเกิ้ลโครเมียม ฿ 7,500
» POST& CORE ANTERIER TOOTH/ POSTERIER TOOTH: SEMI เดือยฟันทอง ฿ 5,500
» POST& CORE ANTERIER TOOTH/ POSTERIER TOOTH: PALLADIUM เดือยฟันพาลลาเดียม ฿ 3,500-5,000
» POST& CORE ANTERIER TOOTH/ POSTERIER TOOTH: เดือยฟันนิเกิ้ลโครเมียม ฿ 3,000
» ACRYLIC TEMPORARY CROWN ครอบฟันพลาสติก ฿ 1,000
» CROWN REMOVAL รื้อครอบฟัน ฿ 800
» POST AND CROWN REMOVAL รื้อเดือยและครอบฟัน ฿ 1,000
» TEMPORARY CEMENTATION ติดครอบฟันชั่วคราว ( ทำจากที่อื่น ) ฿ 400
» PERMAMENT CEMENTATION ติดครอบฟันถาวร ( ทำจากที่อื่น ) ฿ 800
» TEMPORARY PLATE 1 TOOTH ฟันปลอมฐานพลาสติกเริ่มต้นที่ ฿ 2,500
» REMOABLE BRIDGE ฿ 5,000
» VITALIUM PARTIAL DENTURE ฟันปลอมฐานโลหะ ฿ 7,000-20,000
» COMPLETE DENTURE ฟันปลอมทั้งปากต่อชิ้น ฿ 12,000-15,000

เกี่ยวกับ ACT dental clinic | คลีนิกทันตกรรม เอ ซี ที

ทำฟัน,จัดฟัน,ฟอกสีฟันขาว,รากเทียม,ขูดหินปูน,อุดฟัน,ถอนฟัน,ผ่าฟันคุด,ใส่ฟันปลอม,ครอบฟัน,สะพานฟัน,รักษารากฟัน,รักษาโรคเหงือก, ฯลฯ

พื้นที่ให้บริการ [กรุงเทพและปริมณฑล]
Copyright@2013 ACT dental clinic All Rights Reserved.
698/10 ชั้น 2 อาคารร้านค้า ไอดีโอ มิกซ์ พหลโยธิน ถ. พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม 10400
698/10, 2nd Floor, IDEO Mix Phaholyothin( SAPAN KWAI), Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02 167 7100 Mobile. 086 393 9137 E-mail : info@actdentalclinic.com www.actdentalclinic.com