จัดฟัน (ดามอน )
ผู้ป่วยอายุ 19 ปี ใช้เวลาในการรักษา 1 ปี

Orthodontic Treatment: Damon System
CASE 19Y treat with Damon Bx
TREATMENT TIME 1 Y


ผู้ป่วยอายุ 36 ปี ใช้เวลาในการรักษา 3 ปี

CASE 36Y treat with normal Bx
TREATMENT TIME 3 Y


ผู้ป่วยอายุ 25 ปี ใช้เวลาในการรักษา 2 ปี

CASE 25 Y treat with normal Bx
TREATMENT TIME 2 Yผู้ป่วยอายุ 45 ปี ใช้เวลาในการรักษา 2 ปี

CASE 45Y treat with Damon Bx
TREATMENT TIME 2 Y
Bleaching


เซรามิคอินเลย์ Ceramic Inlays

Maryland Bridge

Tooth Whitening

Veneers

เกี่ยวกับ ACT dental clinic | คลีนิกทันตกรรม เอ ซี ที

ทำฟัน,จัดฟัน,ฟอกสีฟันขาว,รากเทียม,ขูดหินปูน,อุดฟัน,ถอนฟัน,ผ่าฟันคุด,ใส่ฟันปลอม,ครอบฟัน,สะพานฟัน,รักษารากฟัน,รักษาโรคเหงือก, ฯลฯ

พื้นที่ให้บริการ [กรุงเทพและปริมณฑล]
Copyright@2013 ACT dental clinic All Rights Reserved.
698/10 ชั้น 2 อาคารร้านค้า ไอดีโอ มิกซ์ พหลโยธิน ถ. พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม 10400
698/10, 2nd Floor, IDEO Mix Phaholyothin( SAPAN KWAI), Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02 167 7100 Mobile. 086 393 9137 E-mail : info@actdentalclinic.com www.actdentalclinic.com